Stickat hjärta

Pysslar vidare. Jag ville sticka ett hjärta. Använde samma mönster som då jag virkade hjärtat till blombågen. Men jag stickade i stället. Jag blev inte helt nöjd med hur mönstret uppförde sig. Det blev inte lika bra med ökningarna. Och minskningarna. Som då jag virkade. Då satte jag mig och gjorde ett eget. Mönster.

Mönstret kommer längre ner. Det kan vara så att det är bra om ni stickat tidigare. Om ni ska följa mönstret. Men jag har gjort mitt allra bästa för att vara pedagogisk. Och försökt skriva ner alla moment. Som jag normalt bara gör.

Delar med mig om det är någon som blir pysselsugen. Hoppas kunna inspirera andra.
Använd gärna! Ni kan variera mönstret som ni vill. Varför inte sticka mosstickning. Eller sticka ett randigt hjärta! Det är bara er fantasi som sätter gränser.

Have fun!
/Karina 

 
De första jag stickade med virkmönstret som grund.

 
Stickat efter mitt eget mönster. Det här hjärtat är stickat med Lovikka-garn och stickor 9.

 

Mitt mönster på stickat hjärta
Garn och tjocklek på stickorna väljer ni själva.

Lägg upp 8 maskor på strumpstickor. Fördela maskorna så det är 3 m, 1 m, 3 m, 1 m på fyra stickor.
Sticka ett varv rätt. Sticka första maskan med båda trådarna för att låsa fast den lösa tråden.

Ökning görs på stickorna där det är 3 m. Flytta efter de nya maskorna så det alltid är 3 m på dessa. Sätt en tråd som markering, om du vill, så du har koll på var du börjat.

Ökning:
Ökning görs alltid på maskorna som har 3 m. Sticka ett varv. Plocka under det varvet upp en maska i bakre maskbågen till höger, sticka 3 räta m, plocka upp en maska i bakre maskbågen till vänster. Nästa varv stickas rätt.
Om du vill ha längre hjärtbågar, sticka ett eller två varv till.
Då det är 20 maskor på stickorna, sätt de på andra stickor (eller dra en tråd igenom). Sticka sedan en till likadan.
Nu har du gjort det som bildar de övre hjärtbågarna.

Lägg de sida vid sida. Avmaska tillsammans en sticka med 3 m från vardera hjärt-båge. Jag använder en virknål och plockar en m från vardera sticka och virkar en fm.
Sätt över båda bågarna på stickorna. (Framsida på en sticka, sida på en sticka.) Då borde du ha 15 m, 3 m, 14 m, 3 m = 35 m.
Fortsätt med ökningarna på vartannat varv och sticka nästa varv rätt tills du har 44 m. (19 m, 3 m, 19 m, 3 m).
Obs! På första varvet plockas också 1 m upp på stickan som har 14 m. Plocka upp m i avmaskningen mellan bågarna för att ge bättre stadga.

Det är nu bra att fästa alla trådar, sy ihop längst upp, sy en extra tråd där bågarna satts ihop och ev börja fylla med vadd. Ju längre du stickar, desto svårare blir det att göra det. Fyll med vadd eftersom.
Om du vill hänga upp hjärtat så är det bra att göra snodden nu och fästa den innan du fyller med vadd.

Avmaskning.
Avmaska sista maskan på stickan med 3 m och första maskan med 19 m tillsammans genom att sticka de tillsammans i bakre maskbågen.
Sista maskan på stickan med 19 m tillsammans med första maskan på stickan med 3 m stickas tillsammans rätt.
Jag flyttar efter maskorna så jag alltid har 3 m på sidostickorna för att ha koll på mönstret.Sticka ett varv rätt.

Upprepa tills det är 8 maskor kvar. Då flyttas sidomaskorna över till de främre stickorna så det är 3 m på de och 1 m på sidostickorna.

Avmaska stickorna med 3 m genom att göra 1 döhpt. (Dubbel överhoptagning). Lyft 1 m, sticka 2 m ihop. Dra den lyfta maskan över de hopstickade. Då blir den 1 m kvar. Sticka sidostickan med 1 m.

Dra sedan tråden genom de 4 m som är kvar.

Fäst tråden.

Mönstret är lätt att variera. Om du vill ha längre hjärtbågar stickar du de bara lite större, dvs fortsätter med ökningarna. Avmaskningen är detsamma, du avmaskar tills du har 8 m kvar.